Société Ste Cécile 1852

19-04-2011 resize

 

Vriendenclub van Kon. Harmonie Sint Caecilia

In augustus 1990 heeft de officiële oprichting plaatsgevonden van de Société Ste Cécile 1852. Als resultaat van een initiatief van een aantal mensen dat de harmonie een warm hart toedroeg en dit in materieel opzicht zichtbaar wilde maken.

 

Doelstelling

De hoofddoelstelling is: de harmonie helpen om in alle opzichten een gezonde vereniging te blijven.

 

Middelen

Als middel is gekozen voor het oprichten van een onafhankelijke organisatie die elk jaar participanten, zeg maar donateurs, werft die op hun beurt jaarlijks een vastgestelde donatie storten ten gunste van de harmonie.

 

 

De door de Société ontvangen gelden worden ieder jaar in de vorm van een cheque overgedragen aan het bestuur van de harmonie. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijk treffen van harmonie en de participanten van de Société. Bij deze gelegenheid verzorgt de harmonie een inmiddels traditioneel concert exclusief voor de participanten.          

 
Niet alle ontvangen gelden worden via de jaarlijkse cheque aan de harmonie overhandigd. Het bestuur van de Société bouwt met de resterende middelen een reserve op die wordt aangewend bij bijzondere gelegenheden. Zo kon begin 2002 bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de harmonie een nieuwe drapeau worden aangeboden. De reserve kon tot nu toe worden opgebouwd omdat het aantal participanten constant blijft. Het aantal schommelt per jaar rond de 120 personen en bedrijven.        

  De nieuwe drapeau

Main Menu