Wieger Wordt Wakker!

Op 9 juli organiseerde onze vereniging het volgende concert samen met onze eigen leerlingen en de kinderen van Basisschool De Octopus:

banner_kinderconcert_2023

Basisschool De Octopus heeft al enkele jaren een goede samenwerking met de Swalmer harmonie. Dit jaar kreeg deze samenwerking een heel bijzondere invulling: we organiseerden voor het eerst een heus kinderconcert! De hoofdrol daarin was weggelegd voor de leerlingen van de beide groepen 4. Zij hadden in de les op school diverse liedjes uit 'Wieger Wordt Wakker!' ingestudeerd, die zij in het concert samen met de harmonie uitvoerden. In 'Wieger Wordt Wakker!' maakt Wieger in een droom kennis met vele muziekinstrumenten, waaruit hij moet kiezen. Aan het einde van het concert wisten we welk instrument Wieger gekozen heeft.

Op een kinderconcert konden ook ons eigen leerlingenorkest BoeZjwa, en onze eerstejaarsleerlingen op blokfluit niet ontbreken.