Een dieptepunt in de geschiedenis van de harmonie is de sloop van de harmoniezaal in 1996.

 

In een in de muur ingemetselde loden koker wordt onderstaande oorkonde gevonden!

50-OORKO

Main Menu