De geschiedenis van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia

In het jaar 1852 werden in de gemeente Swalmen twee fanfares opgericht, nl. "Ons Genoegen" en "St. Caecilia". Enkele jaren later, in 1858 fuseerden beide verenigingen tot één muziek­ gezelschap met de naam: "Société Ste. Cécile".

In 1910 kwam de muzikale leiding van de vereniging in handen van dhr. P. Guillaume uit Roermond en op zijn verzoek werd de vereniging omgezet in een harmonie.·

 

Vanaf 1911 bestaat er een bijzondere band met de bewoners van Kasteel Hillenraad.

Graaf Herman Joseph Wolff Metternich werd in 1911 Beschermheer  en bleef dit tot zijn overlijden in 1956. Hij werd opgevolgd door zijn jongste dochter Mevr. Eugénie de Guerre, Gravin Wolff Metternich. Zij was 60 jaar lang Beschermvrouwe tot aan haar overlijden op 28 september 2016. In 2011 werd met een bijzonder concert op de binnenplaats en een ontvangst op Kasteel Hillenraad de 100 - jarige relatie gevierd.


In 1952 werd op uitbundige wijze het 100‑jarig jubileum gevierd en ontving de harmonie het predikaat "koninklijk".

In de jaren direct na de oorlog stond de harmonie o.l.v. dhr. Jef Somers en er werden concerten gegeven met zeer talentvolle solisten uit Limburg; concoursdeelname was er in die tijd nog niet bij.·

Pas in 1957, als dhr. Leo Sevriens de directie heeft overge­nomen, wordt er aan een bondscon­cours deelgenomen in Overloon, waar in de 1e afdeling een 1e prijs met promotie naar de afde­ling uitmuntendheid wordt behaald. In de zestiger jaren vonden er binnen de harmonie nogal wat veranderingen plaats en als dhr. Jac Peeters in 1967 de muzikale leiding overneemt en de leerlingenop­leiding structuur krijgt, gaat het muzikale peil flink omhoog.

Een van de· muzikale hoogtepunt van de afgelopen decennia ligt ongetwijfeld in 1980. Het korps promoveert op 12 oktober 1980 met 310 punten naar de Ere‑ afdeling.

Tijdens de landskampioenswedstrijden te Haarlem in de afdeling uitmuntendheid werd in januari 1981 de felbegeerde wimpel behaald.

Daarna volgden er enkele moeilijke jaren, maar aan de vooravond van het 140‑jarig jubileum was de Swalmer harmonie muzikaal weer op niveau en in 1991 werd in de Ere‑afdeling met 304,5 punt een fraaie 1e prijs behaald. Ook de concoursdeelname in 1996 in de Maaspoort te Venlo leverde· een mooie eerste prijs op in de afdeling Ere met 301 punten.

In 2000 neemt Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Swalmen wederom deel aan een· Bondsconcours dat in de Stadsschouwburg van Heerlen wordt gehouden. Onder de leiding van dirigent Wiel Vervoort werd in de afdeling Ere een eerste prijs met promotie naar de superieure afdeling behaald met 317 punten.

In 2002 het jaar van het 150 jarig bestaan van Koninklijke Harmonie St. Caecilia. Tijdens dit jubileumjaar zijn diverse concerten verzorgd waarbij het galaconcert, in de sporthal het hoogtepunt was.

In 2004 werd een groot openlucht concert gehouden op kasteel Hillenraad onder het motto "Kasteel Hillenraad Open Air" met veel solisten en onderleiding van dirigent Wiel Vervoort.

In 2005 werd opnieuw op concours gegaan en kwam de· Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit in de 1e divisie. (superieure afdeling) Er werd een mooie eerste prijs behaald met 86,5 punten, waardoor bewezen werd, dat· Harmonie in deze afdeling· thuishoort. Ook dit succes werd gehaald onder leiding van dirigent Wiel Vervoort.

 

In 2006 werd Wiel Vervoort opgevolgd door Frans Hendrikx. In 2009 nam Frans Hendrikx afscheid en werd opgevolgd door Christiaan Janssen.

 

In 2013 heeft de harmonie opnieuw deelgenomen aan een concours onder leiding van Christiaan Janssen. Koninklijke Harmonie St. Caecilia kwam uit in de 2e divisie en er werd een eerste prijs behaald met 80,25 punten. In 2013 nam Christiaan Janssen afscheid en werd opgevolgd door Interim dirigent Tim Verstegen. In mei 2014 is Bart Deckers door de leden gekozen als nieuwe dirigent. Het orkest bestaat uit ongeveer 60 spelende leden.

 

Tijdens de jaarvergadering van 12 maart 2017 hebben de leden mevrouw Anastasia de Guerre, schoondochter van mevrouw Eugénie de Guerre, benoemd tot nieuwe Beschermvrouwe van Koninklijke Harmonie St. Caecilia. 

Main Menu