Reglement Tweedehands Fietsenmarkt

  • Fietsen worden door de medewerkers aangenomen en weggezet;
  • Het is voor 12.00 uur niet toegestaan om binnen de afrastering te komen;·
  • Verkoop is tussen 12.00 uur en 15.30 uur;·
  • Het is niet mogelijk een fiets te reserveren;·
  • Proefrijden mag uitsluitend binnen de daarvoor bestemde ruimte na akkoord van een van de medewerkers;
  • Er wordt uitsluitend contant afgerekend en biljetten >·€.50,00··worden niet geaccepteerd. Bedragen worden afgerond op €0.50;·
  • 15 % van de opbrengst met een minimum van €. 5,00 komt ten goede aan Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” te Swalmen;
  • Te koop aangeboden en niet verkochte fietsen dienen tussen 15.30 uur en 16.30 uur afgehaald te zijn.·
  • Uitbetaling van de verkochte fietsen, onder aftrek van de onder 7 overeengekomen bemiddelingskosten, vindt eveneens plaats tussen 15.30 uur en 16.30 uur;·
  • Na 16.30 uur wordt er geen toezicht meer gehouden op de fietsen en is de Harmonie niet meer aansprakelijk voor de ingebrachte fietsen;·
  • Er wordt geen garantie verstrekt op de te koop aangeboden fietsen en overige materialen.
  • Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” uit Swalmen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan gedurende de periode dat het beheer van de te verkopen·

Main Menu