Muziekcommissie

 

De muziekcommissie bestaat uit:

  • De dirigent
  • Joep Evers
  • Dominique Christiaens
  • Siem Crompvoets
  • Marc Keulen
  • Muziekarchief: Hub Heijnen

De muziekcommissie heeft de taak om het repertoire voor de harmonie samen te stellen en het bestuur en de leden tijdig te informeren over de in het repertoire op te nemen muziekstukken. Ook draagt de muziekcommissie zorg voor de te archiveren muziekstukken.  

De muziekcommissie is vol enthousiasme bezig met datgene waar het binnen de harmonie toch eigenlijk wel om gaat, de muziek.

 

trompetenrevolver

Main Menu