Financiën


De financiële commissie bestaat uit:

  • Lotte Peeters
  • Joep Evers
  • Lia van den Groenendal

Het financiële beleid van de vereniging wordt door de financiële commissie vormgegeven.

De taak van de commissie bestaat uit het controleren en bewaken van de financiële administratie en het adviseren van het bestuur inzake financiële aangelegenheden.

De commissie stelt ieder jaar een begroting op.

De begroting zal eerst aan het bestuur en vervolgens aan de ledenvergadering worden aangeboden voor goedkeuring.

Main Menu