Het bestuur bestaat uit:

Eric Balster, voorzitter 

Lieke op den Camp, vicevoorzitter

Marjo Lamers-Gorissen, secretaris

Lotte Peeters, penningmeester

Joep Evers, bestuurslid

Laurence Hendriks, bestuurslid

Wiel Pollen, bestuurslid

Milou Mooren, bestuurslid

 

Main Menu